ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ» (εφεξής η Εταιρία) που διατηρεί την ιστοσελίδα www.dipnosofistirion.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα), διοργανώνει διαγωνισμό «Giveaway» (εφεξής ο Διαγωνισμός) που θα πραγματοποιηθεί, μέσω ειδικών εφαρμογών Κοινωνικής Δικτύωσης, στις αντίστοιχες σελίδες της Εταιρίας στο Facebook και στο Instagram (εφεξής η πλατφόρμα διαγωνισμού) με 2 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα οικογενειακό τραπέζι έως 10 ατόμων. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει τα Έπαθλα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την Παρασκευή 24/02/2023, έως και την Τετάρτη 15/03/2023 (λήξη στις 23:59:00).

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι επισκέπτες της σελίδας, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας. Για να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων στο διαγωνισμό, θα πρέπει να προβεί σε ενέργεια like της ανάρτησης στο Instagram ή στο Facebook, να ακολουθήσει τη σελίδα της Εταιρίας στις εν λόγω πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης και έπειτα να σχολιάσει τις αναρτήσεις, κοινοποιώντας τον αριθμό επαφών που θα ορίζει η Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν και οι τρεις ενέργειες, δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό περισσότερες από μία φορά.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/03/2023 και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας και με βάση των έγκυρων συμμετοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Θα επιλεχθεί ένας νικητής από την ανάρτηση στη πλατφόρμα Facebook και ένας νικητής από την ανάρτηση στη πλατφόρμα Instagram.

Η διαδικασία κλήρωσης: τα σχόλια των συμμετεχόντων θα καταχωρούνται σε ειδική πλατφόρμα κληρωτίδας, όπου θα αναδεικνύεται ο νικητής. Στη συνέχεια, η Εταιρεία θα ελέγχει εάν ο νικητής έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο διαγωνισμός. Θα κληρωθεί ένα επιπλέον άτομο ως αναπληρωματικός και ο χρήστης στον οποίο αντιστοιχεί θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση κωλύματος και άρνησης αποδοχής του αρχικού νικητή.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στη σελίδα της στο Facebook και στο Instagram. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στη σελίδα της στο Facebook και στο Instagram και η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω αυτών.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Μετά την κλήρωση θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες, επικοινωνία με τους νικητές μέσω απευθείας μηνύματος στις πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσω των οποίων έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και αναδείχθηκαν νικητές, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο απόδοσης και χρήσης του δώρου.

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση) για την αποστολή των εδεσμάτων.

Η αποστολή των εδεσμάτων θα πραγματοποιείται σε σκεύη μίας χρήσης στην προσωπική διεύθυνση του νικητή, με τα οχήματα της Εταιρίας Δειπνοσοφιστήριον.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτού με άλλα ή η εξαργύρωση αυτού με χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε τιμή.

Το μενού εδεσμάτων θα περιλαμβάνει αποκλειστικά δύο σαλάτες, δύο ορεκτικά, δύο κυρίως πιάτα και δύο γλυκά. Στο δώρο δεν συμπεριλαμβάνονται ποτά και αναψυκτικά. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό μενού στο Παράρτημα Α. Ο νικητής θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως για τυχόν αλλεργίες και δυσανεξίες.

Η ισχύς του δώρου θα διαρκεί έως 30 ημέρες μετά την λήξη της κλήρωσης του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση κωλύματος του νικητή για χρήση του δώρου, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η χρήση του από άλλον που έχει επιλέξει ο νικητής. Ο νικητής χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα εξαργύρωσης του δώρου σε περίπτωση που:

  • για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.
  • σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αποστολή του δώρου προβεί άκαρπη.
  • σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο αποκτά ο αναπληρωματικός.

Κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διάρκειας του διαγωνισμού και της παραλαβής του δώρου κατά τα προαναφερθέντα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας παύει να υφίσταται. Η εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την εταιρεία για τους σκοπούς του διαγωνισμού, πάντα στο πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων του εγγεγραμμένου μέλους στο επίπεδο αποστολής ενημερωτικών δελτίων στο email του μέλους, σχετικά με νέες ή παλαιότερες ενέργειες της εταιρείας. Λόγω του προωθητικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στο διαγωνισμό εφόσον δεν επιθυμείτε να παράσχετε τη συγκατάθεση σας.

Παράρτημα Α 

Μενού Εδεσμάτων

Σαλάτα με quinoa, avocado, ντομάτα, πιπεριά, κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμύδι, σπανάκι & mousse φέτας

Σαλάτα με baby σπανάκι, κουκουνάρι, απάκι Κρήτης, αρωματικά croutons & vinaigrette βαλσάμικου

*

Τάρτα με βολάκι Άνδρου, κατσικίσια ξινομυζήθρα, ντομάτα, βασιλικό & καραμελωμένα κρεμμύδια

Ρολά μελιτζάνας με φρέσκα μυρωδικά & μαστέλο Χίου (V)

*

Κοτόπουλο με ανθότυρο, καρότο & σάλτσα pesto

Μοσχαράκι γάλακτος με σάλτσα κόκκινου κρασιού από Αγιωργίτικο Νεμέας & αρμπαρόριζα

*

Mousse bitter με compote μανταρίνι σε τραγανή βάση φεγετίνης με σοκολατένιο rice

Τάρτα φιστίκι με coulis από κόκκινα φρούτα