ΦΑΡΟΣ - ΚΠΙΣΝ - Αποκλειστική συνεργασία για διοργάνωση εκδηλώσεων με το Δειπνοσοφιστήριον - Ζητήστε προσφορά

lighthouse – snfcc

Lighthouse – SNFCC

The SNFCC’s vision is to provide the country and the city with new institutional foundations, necessary elements to move forward, as well as a framework for the future. Education, culture and sustainability, the three main elements of the SNFCC, are key prerequisites for enhancing the dynamic perspective of the city and its people and for their integration into the twenty-first century and a global context.

We have the exclusive right to organize events in the emblematic space “Lighthouse” (Faros) of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, where corporate and social events can take place on a daily basis.

For more information about our menus and services, please fill out the form below and we will contact you. Thank you!


    (*) Required Fields