ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στην Πειραιώς - Αποκλειστική συνεργασία με Δειπνοσοφιστήριον - Ζητήστε μενού και προσφορά

benaki museum – pireos 13

The new Cultural Centre of the Benaki Museum is located at 138 Pireos Street and hosts important exhibitions of modern art of world renown. Dipnosofistirion Catering has undertaken the dining area of the building and the implementation of every relevant event since 2004. At the same time, it undertakes events that have mainly a business (eg presentations) or artistic dimension (eg concerts), both in the café – restaurant area and in the amazing aesthetics and fully functional atrium.

Capacity:

120 (seated) – 300 (standing) during the winter season,
250 (seated) – 600 (standing) during the summer season
There is also an atrium that can be used for press conferences, presentations and speeches, with a capacity of 120 people, and an amphitheater with 50 seats.

For more information about our menus and services, please fill out the form below and we will contact you. Thank you!