ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ στο Παγκράτι - Αποκλειστική συνεργασία με το Δειπνοσοφιστήριον για κάθε είδους εκδήλωση - Ζητήστε προσφορά

basil & elise goulandris foundation – pangrati

Basil & Elise Goulandris Foundation – Pangrati

The famous art collection of foreign and Greek artists and the harmonious conciliation of the neoclassical and modern building located in the heart of Athens, overlooking the Acropolis, make the Basil and Elise Goulandris Foundation an ideal venue for organizing unique and special events.

The premises of the Basil and Elise Goulandris Foundation can host small and large events, from informal gatherings to formal dinners, cocktail parties, conferences, workshops, corporate presentations, social events, seminars, workshops, theatrical and musical events, team building events, children’s parties and film screenings.

To check availabilities, you can also contact the Foundation directly (email | t: +30 210 0102112)

For more information about our menus and services, please fill out the form below and we will contact you. Thank you!