ΕΞΕΛΙΞΗ | ΧΩΡΟΙ

αποκλειστικεσ συνεργασιες

Στα 25 χρόνια λειτουργίας του, το Δειπνοσοφιστήριον έχει καταφέρει να εξασφαλίσει αποκλειστική συνεργασία με εμβληματικούς χώρους εντός κι εκτός Αττικής, σε μουσεία, ιδρύματα και οργανισμούς. Σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να διανθιστεί ακόμη περισσότερο η μακρά λίστα των αποκλειστικών αυτών συνεργασιών, πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την αισθητική.

Bk To Top