Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το όραμα του Ιδρύματος είναι να προσφέρει στη χώρα και την πόλη νέες θεσμικές βάσεις, απαραίτητα στοιχεία για να κινηθεί προς τα εμπρός, καθώς και ένα πλαίσιο για το μέλλον. Παιδεία, πολιτισμός και βιωσιμότητα, τα τρία κύρια στοιχεία του ΚΠΙΣΝ, είναι βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της δυναμικής προοπτικής της πόλης και των ανθρώπων της και για την ενσωμάτωσή τους στον εικοστό πρώτο αιώνα και σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.

Καθημερινά πραγματοποιούνται εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Δειπνοσοφιστήριον αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις εκδηλώσεις με την υπογραφή της υψηλής γαστρονομίας.

Για περισσότερες πληροφοριές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-6206155