Καμία Απώλεια – Καμία Σπατάλη

Το Δειπνοσοφιστήριον έχει υιοθετήσει  ένα μοντέλο εργασίας και χρήσης υλικών που σέβεται και τους πόρους της φύσης, αλλά και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ακολουθούμε με προσήλωση το βιώσιμο μοντέλο στην κουζίνα μας, ώστε να δημιουργηθεί στη συνείδηση των πελατών μας η σημασία της αειφορίας (και) στη γαστρονομία.

Αυτό συμβαίνει ακολουθώντας  προδιαγραφές και πρωτόκολλα προστασίας του περιβάλλοντος και εκμηδένισης της σπατάλης.

Για τον λόγο αυτό ελέγχουμε την ποσότητα των πρώτων υλών που παραγγέλνουμε και αποθηκεύουμε ανάλογα με τη δυναμική και την προσέλευση των πελατών, ώστε να μην  καταλήγουν στα σκουπίδια λόγω υπερσυσσώρευσης και αλλοίωσης, αλλά και φροντίζουμε τα υπολείμματα των εδεσμάτων να μην πετιούνται στα σκουπίδια αλλά να χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα ώστε να ανακυκλώνονται τα θρεπτικά συστατικά τους.

Ασφαλώς υπάρχει ανακύκλωση συσκευασιών και τροφίμων,  καθώς επίσης σύντομα με τον ειδικό κάδο θα μπορούμε εύκολα να κάνουμε κομποστοποίηση υπολειμμάτων από φρούτα και λαχανικά. Τέλος σε περίπτωση που περισσεύει  το φαγητό, αυτό θα διοχετεύεται σε κοινωφελείς οργανισμούς.